KIẾN CƯỜNG là một tập thể gồm những thành viên trẻ, năng động và nhiều năm kinh nghiệm đã được thử thách qua thời gian tại nhiều công ty quảng cáo tại Việt Nam. KIẾN CƯỜNG tự tin vào khả năng trải qua thực tế nhiều hơn là tin vào các công thức hay biểu đồ, cao hơn hết là vì KIẾN CƯỜNG đang tận tâm, tận lực dùng những ý tưởng rất Việt Nam với những con người rất Việt Nam để làm ra những sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam....